Velkommen

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Læs her

Genopretning

Naturen har brug for en hjælpende hånd hvis vi skal bevare biodiversiteten. Læs mere

Publikationer

Videnskabeligt materiale - for dig der er ekspert eller har lyst til at gå i dybden Læs mere

Bliv opdateret?

Følg os på Facebook

Partnere

Biologisk rådgivning og planlægning

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Læs mere..

Biologisk rådgivning og planlægning

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Vort oprindelige speciale er padder og krybdyr samt deres levesteder (se film), men vi løser idag mange andre opgaver med et biologisk indhold.

Vi har specielt mange erfaringer med fauna- og floraundersøgelser fx. i forbindelse med etablering af trafikanlæg, vindmøller og lokalplanlægning. Vores fagbiologer registrerer dyre- og plantearter og vurderer levesteder og naturtilstand. Arbejdet kortlægges i GIS og afrapporteres i det format som er relevant for opgaven og i dialog med kunden. Firmaets aktiviteter er de seneste år udvidet med flere specialydelser indenfor miljøområdet.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

Vi har et nøje aktuelt kendskab til den komplicerede lovgivning indenfor natur- og miljøområdet og bistår både myndigheder og bygherrer. Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kort om Amphi

Vi har et nøje aktuelt kendskab til den komplicerede lovgivning indenfor natur- og miljøområdet og bistår både myndigheder og bygherrer.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris. Læs mere..

Amphi på Fyn

Amphi på Sjælland

Fotos