Amphi Consult

Amphi Consult består af over 20 konsulenter med forskellig biologisk ekspertise. Heraf er ca 15 fuldtidsbeskæftigede i firmaet. Individuel omtale af vores konsulenter kan læses på disse sider

Amphi Consult består af fem afdelinger, som samarbejder om at udvikle og levere den bedste rådgivning for vore kunder. Link til Partnere

 

Biologisk rådgivning og planlægning

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Læs mere..

Partnere

Kontakt

Kontakt-billede
Partner
Tlf.:
+45 20 32 21 73
Mobil:
+45 20 32 21 73

Send besked

Send en e-mail
(valgfri)

Anden information

Anden information:

Kandidat fra KVL (1998). PKC var med til at starte Amphi Consult og har siden 1993 været selvstændig konsulent. PKC har siden 1991 arbejdet med praktisk bevarelse af padder og krybdyr i Danmark. Arbejdsopgaverne spænder over feltarbejde, lodsejer- og entreprenørkontakt, naturforvaltning, sagsbehandling, VVM, konsekvensvurderinger, rådgivning, planlægning og gennemførelse af afværgeforanstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, afrapportering, GIS og databaser. PKC har i samarbejde med offentlige myndigheder, private sponsorer og lodsejere stået for planlægning og udførelse af pleje og anlæg af mere end 1000 vandhuller til sjældne og truede padder.

Kort om Amphi

Vi har et nøje aktuelt kendskab til den komplicerede lovgivning indenfor natur- og miljøområdet og bistår både myndigheder og bygherrer.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris. Læs mere..

Amphi på Fyn

Amphi på Sjælland

Fotos