Konsulenter

Kontakt

Kontakt-billede
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Send besked

Send en e-mail
(valgfri)

Anden information

Anden information:

PEH er Cand. scient. fra RUC (1992) i miljøbiologi og datalogi.

PEH arbejder med botanisk overvågning og forslag til naturpleje og naturgenopretning. I denne forbindelse har PEH beskæftiget sig med med floraregistreringer og kvantitative floraanalyser og registrerer især karplanter, mosser og svampe (fungaen), herunder laver. PEH har gennemført flere botaniske overvågningsopgaver i Amphi for bl.a. Københavns Amt (botanisk overvågning af Vestegnens moser, Gravhøje i Københavns Amt, Køge Bugt Strandpark, Brobæk Mose og Vestamager). I forbindelse med arbejde for Amphi har PEH skrevet en række overvågningsrapporter. Desuden har PEH været involveret i GIS-opgaver som Amphi har udført for Københavns- og Frederiksborg Amter.

For tiden arbejder PEH på en stor naturregistrerings- og naturgenopretningsopgave, som Amphi udfører på det tidligere Farum Kasernes øvelsesterræn for GB4 Aps. GB4 Aps har købt arealet med henblik på naturgenopretning og etablering af golf. I denne opgave indgår også udformning af plejeplaner m.v.

PEH er i sin fritid aktiv i Dansk Botanisk Forening og dennes udvalg til sikring af bevaringsværdige lokaliteter, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos