Konsulenter

Kontakt

Kontakt-billede
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
+45 75 44 52 06

Send besked

Send en e-mail
(valgfri)

Anden information

Anden information:

Fik udviklet en stor natur- og fugleinteresse som stor knægt og fik efter en læreruddannelse sat interessen i system, da jeg i 1981 startede med at arbejde med naturovervågning på Tippernes feltstation med speciale i fugle. Denne feltstation har jeg været tilknyttet siden. Startede i 1989 ynglebiologiske undersøgelser af engryle på Tipperne (WSG Bull: 61 suppl.:78-81, 78: 26-30, 91: 25-27; DOFT 1997: 50-51, 1999: 255-265) og analyserede i 1990-1992 65 års yngle- og forvaltningsdata fra Tipperne (DOFT 1998: 1-192). 

Har overvåget ynglefuglene på Tipperne siden 1982 og siden 1996 har jeg været koordinator og optæller for de internationale optællinger af ynglefugle i Vadehavet. Begge programmer udføres fra 2008 af Amphi Consult. 

Udvidede i midten af 1990erne mit interessefelt til den generelle udnyttelse og forvaltning af det åbne kulturlandskab, og jeg samlede og analyserede i 1998-1999 historiske data og viden om forvaltning for engsnarre (DOFT 1999: 71-81) der efterfølgende blev rygraden i den nationale handlingsplan for arten (SNS 2000). I samme periode skrev jeg om fugle på strandenge for SNS (Gad 2000). I 2002-2003 undersøgte jeg bestande og forvaltning af truede engfugle i Danmark for DOF (Thorup-DOF 2003, DOFT 2004: 7-20), og baseret på denne gennemgang blev der også udarbejdet en national handlingsplan for truede engfugle (engryle, brushane og stor kobbersneppe; SNS 2005). 

Efterfølgende udarbejdede jeg som uafhængig konsulent forvaltningsplaner for engfugle på Harboøre Tange (2003), Værnengene (2007) og Ulvedybet (2008). Som konsulent for Amphi Consult leverede jeg et kapitel til ”best practice guidelines for coastal meadow management” (Estlands miljøministerium 2004), og udarbejdede handlingsplaner for en række projektområder i EU-Life’s BaltCoast projekt. 

I forbindelse med forskellige overvågningsopgaver og specialundersøgelser har jeg arbejdet med GIS (ArcView) og har brugt og designet forskellige relationsdatabaser (Access og Paradox). 

Har siden 1998 været uafhængig faglig rådgiver for Dansk Ornitologisk Forening i foreningens Sjældenhedsudvalg (1988-1998), Videnskabeligt Udvalg (fra 1999; 1999-2005 som formand), Centrale Følgegruppe for DOFs fugleovervågning (fra 2004) og Landbrugsgruppen (fra 2008). 

Blev i 1993 medlem af bestyrelsen for netværket af vadefugleforskere ”International Wader Study Group” og var foreningens projektkoordinator 1996-2008 og næstformand fra 2008. Var 1997-2004 projektleder for og forfatter på foreningens store projekt ”Breeding Waders in Europe 2000” hvor 42 nationale koordinatorer fra 35 lande samlede data om bestandsstørrelser og trends for alle Europas vadefuglearter.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos