Konsulenter

Kontakt

Kontakt-billede

Anden information

Anden information:

Lars Iversen er biolog fra Københavns Universitet (2012) og har været tilknyttet Amphi Consult siden 2003.

Lars Iversen har omfattende erfaring med registrering og overvågning af Habitatdirektivets Bilag II- og IV-arter (insekter, padder, fisk m.m), både igennem NOVANA-programmet, VVM vurderinger, LIFE projekter og generel overvågning.

Lars Iversens faglige baggrund spænder fra en bred viden om generelle landskabsøkologiske aspekter til indgående viden om forskellige grupper af vandinsekter (guldsmede, vandbiller, slørvinger m.m.).

Lars Iversen er erhvervs ph.d. studerende på Københavns Universitet (ansat i Amphi Consult).

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos