Partners

Contact

Contact image
Partner
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+45 22 48 26 64
Mobile:
+45 22 48 26 64

Contact Form

Send an Email
(optional)

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:

Lars Christian Adrados (LCA)

LCA har fra 1. november 2015 orlov fra Amphi Consult på grund af ansættelse som EU-LIFE projektleder i Thisted Kommune.

 LCA er partner i Amphi Consult og har siden 1995 arbejdet med naturovervågning. 

En af de første store opgaver som LCA varetog i firmaet var som biologisk rådgiver og produktionsleder på "Skovsgaard -de fire årstider", en serie på 4 film produceret af Loke Film for TV2 i 1998. 

Herefter fulgte en femårsperiode udstationeret på en række DANCEE projekter om padder og faunapassager i Polen. Bosiddende i en rydning i urskoven Bialowieza havde LCA rig lejlighed til at opnå erfaret viden om paddernes livsudfoldelse i primær natur. Erfaringer som LCA i dag benytter som væsentlige referencer til at forstå paddernes dynamik i den danske natur. I Polen forestod LCA opførelsen af landets to første faunapassager for padder og mindre pattedyr. 

Returneret til Danmark grundet politiske ændringer og familieforøgelse fortsatte LCA sin ”karriere” med EU-LIFE projekter. Først som herpetologisk konsulent på Skov- og Naturstyrelsens klithedeprojekt, siden konsulent på et baltisk LIFE projekt vedr. stor vandsalamander samt international projektmanager på et nordeuropæisk projekt vedr. sumpskildpadde. Netop fortsat LIFE arbejdet dels som dansk projektmanager på et projekt vedr. stor kærguldsmed og dels som seniormanager på et polsk LIFE projekt vedr. lille skrigeørn. 

De seneste par år har LCA trådt mange nordjyske ”felt-kilometer” for registrering af padder og krybdyr under NOVANA og DEVANO programmerne, samt når sæsonen er gået på hæld ledet opførelsen af faunapassager for padder og mindre pattedyr i Danmark.

About Amphi Consult

Amphi Consult is a danish consulting company specialised in biological fieldwork, monitoring of the nature and the environment, nature protection and restoration. The company has existed since 1992 and has since built a strong network of clients and experts throughout Denmark. Our services are always high quality and our clients receive the best possible outcome at an affordable price.

Tasks involving surveillance, source tracking and alarms in water contamination are executed by Amphi-Bac Aps, see www.amphi-bac.dk.

Photos