Partners

Contact

Contact image
Partner
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+45 20 32 21 73
Mobile:
+45 20 32 21 73

Contact Form

Send an Email
(optional)

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:

Kandidat fra KVL (1998). PKC var med til at starte Amphi Consult og har siden 1993 været selvstændig konsulent. PKC har siden 1991 arbejdet med praktisk bevarelse af padder og krybdyr i Danmark. Arbejdsopgaverne spænder over feltarbejde, lodsejer- og entreprenørkontakt, naturforvaltning, sagsbehandling, VVM, konsekvensvurderinger, rådgivning, planlægning og gennemførelse af afværgeforanstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, afrapportering, GIS og databaser. PKC har i samarbejde med offentlige myndigheder, private sponsorer og lodsejere stået for planlægning og udførelse af pleje og anlæg af mere end 1000 vandhuller til sjældne og truede padder.

About Amphi Consult

Amphi Consult is a danish consulting company specialised in biological fieldwork, monitoring of the nature and the environment, nature protection and restoration. The company has existed since 1992 and has since built a strong network of clients and experts throughout Denmark. Our services are always high quality and our clients receive the best possible outcome at an affordable price.

Tasks involving surveillance, source tracking and alarms in water contamination are executed by Amphi-Bac Aps, see www.amphi-bac.dk.

Photos