Hvis du har behov for en oversigt med vores afsluttede og igangværende internationale LIFE projekter så kan læse mere hér.

Femern-forbindelsen

I 2018 vil det være muligt at krydse det 19 km brede Femern Bælt med bil og tog fra Rødbyhavn til Puttgarden. Amphi Consult samarbejder med Niras om miljørådgivningen i dette projekt.

Læs mere på: http://www.femern.info/da/.

LIFE BaltCoast 

I perioden 2005-2011 er Amphi Consult én af i alt 20 partnere i fem lande, der skal rådgive og udføre opgaver, som har til hovedformål at genoprette de naturlige vandforhold i udvalgte kystnære områder omkring Østersøen.

Læs mere på: http://www.life-baltcoast.eu/.

 

LIFE Bombina

Det internationale projekt ”Management of fire-bellied toad in the Baltic Region”, i daglig tale kaldet LIFE Bombina (på dansk klokkefrø) blev afsluttet i 2009. Her rådgav Amphi Consult og udførte tiltag for at forbedre levevilkårene for klokkefrøen ved hjælp af re-etablering af ynglevandhuller, afgræsning med robuste græssere samt opdræt af reservebestande. Projektet er i 2012 tildelt prisen "Best of the best LIFE Nature Projects 2011" , dvs. at det er blandt de 4 bedste LIFE Nature projekter afsluttet og afrapporteret til EU i 2011.

Læs mere på: http://www.life-bombina.de/.

LIFE BALTRIT

Det internationale projekt ”Beskyttelse af stor vandsalamander i den østlige Østersøregion”, i daglig tale kaldet LIFE BALTRIT blev afsluttet i 2008. I projektet rådgav Amphi Consult det estiske Miljøministerium og Vejle Amt/Miljøcenter Århus om tiltag for at forbedre levevilkårene for stor vandsalamander ved hjælp af reetablering af vandhuller og pleje af de terrestriske habitater. Projektet blev i 2010 tildelt prisen "Best LIFE Nature Projects 2009" , dvs. at det er med blandt de 23 bedste LIFE Nature projekter afsluttet og afrapporteret til EU i 2009.

Læs mere på: http://www.envir.ee/Great-Crested-Newt

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos