Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

 

Amphi gennemfører VVM-analyser i forbindelse med landbrugsudvidelser, infrastrukturanlæg, vindmøller, bebyggelse, golfprojekter m.m.

Vi har erfaring både fra specialiserede bidrag til store VVM-analyser og i forhold til komplette VVM-analyser i den fulde faglige bredde, fx i forbindelse med projektet Lübker Golf Resort. Mens konsekvensvurderinger normalt kun vedrører Natura 2000 områder og/eller beskyttede arter, så sigter en VVM-vurdering langt bredere. Ofte udfører vi derfor komplette VVM-projekter i samarbejde med andre eksperter.

Vores arbejde omfatter altid nær kontakt til de relevante myndigheder, så de analyser, der afleveres, bliver tilfredsstillende for alle parter.

Vi arbejder altid præcist efter aftalte tidsplaner, så kundernes projekter kan realiseres til tiden. Arbejdet udføres i nogle tilfælde for VVM-myndigheden og i andre tilfælde for den investor, som ønsker projektet gennemført.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos