Alle planer skal screenes for at klarlægge eventuelle effekter på miljøet. På basis af screeningen skal myndighederne afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurdering. Nogle typer af projekter skal miljøvurderes uanset resultatet af en screening.

Hvis screeningen peger på at et projekt skal miljøvurderes, så udarbejdes først en "Scoping" og dernæst en "Miljørapport".

I scopingen fastlægges indholdet af miljørapporten, så der efterfølgende kun anvendes ressourcer på at analysere de relevante problemstillinger. Scopingen skal sendes i høring hos de berørte myndigheder, så alle er enige om miljørapportens indhold.

Efter scopingen er gennemført, forfattes miljørapporten, som for hver enkelt af de relevante temaer (fastlagt i scopingen) analyserer planens miljømæssige betydning og effekt.

Amphi Consult har gennemført screening og miljøvurdering af flere lokalplanprojekter, som vedrører bebyggelse og landzoneanlæg som fx golfbaner. Arbejdet gennemføres i nogle tilfælde for lokalplanmyndigheden og i andre tilfælde for den investor, som ønsker projektet gennemført.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos