Kommunen er ofte ansvarlig for at udarbejde plejeplaner for fredede områder og behandle ansøgninger, der vedrører det fredede område.

Amphi Consult har stor erfaring med naturplanlægning og udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder for såvel statslige som kommunale instanser.

Plejeplaner
Amphi-Consult tilbyder udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder og lignende.

En plejeplan for et fredet område eller et projektområde vil typisk indeholde følgende type opgaver:

  • Kortlægning og tilstandsvurdering af beskyttede naturtyper og arter
  • Beskrivelse af trusler og nødvendig plejeindsats
  • Afholdelse af lodsejermøder med private lodsejere
  • Udarbejdelse af samlet plejeplan

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos