3 andre naturplejeprojekter på hhv. 7, 20 og 46 ha er under planlægning i Sydjylland, og ventes gennemført indenfor det næste år.

Uden afgræsning gror mange af sådanne artsrige steder med en ofte høj biodiversitet til, og resultatet er et mere ensartet og – hvis tilgroningen har taget overhånd – skyggefuldt område. Dermed forsvinder de lys- og varmeelskende arter.

De fleste naturplejeprojekter har den generelle landskabspleje som formål, men kan også have særligt fokus på en bestemt art. F.eks. ved et målrettet projekt omkring det truede markfirben, som Amphi Consult har udført i samarbejde med Svendborg Kommune i 2011-12.

Aktuelt har vi flere projekter i gang i foråret 2013 bl.a. et græsningsprojekt i et attraktivt landskab på 11 ha omkring et nyt kursuscenter ved Brande for Bestseller A/S. 

Kontakt os vedr. rådgivning og konkret gennemførelse af naturplejeprojekter

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos