Plejeplaner for fredede områder.

En plejeplan for et fredet område eller et projektområde vil typisk indeholde følgende type opgaver:

  • Kortlægning og tilstandsvurdering af beskyttede naturtyper og arter
  • Beskrivelse af trusler og nødvendig plejeindsats
  • Afholdelse af lodsejermøder med private lodsejere
  • Udarbejdelse af samlet plejeplan

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos