Eghjorten er optaget på Annex II under EF´s Habitat Direktiv

Eghjorten er optaget på Annex II under EF´s Habitat Direktiv. Arten var ved projektets start uddød i Danmark og det sidste danske fund med belæg (dokumentation) var fra 1952. Omkring Østersøen er der et hul i udbredelsen af Eghjort mellem de tyske og polske bestande og udbredelsen i det sydlige Sverige, hvor billens habitater er i tilbagegang. Formålet med genudsætning i Danmark er at bidrage til at genskabe en mere kontinuert udbredelse af eghjort i Nordeuropa, samt at genetablere eghjorten som en del af den danske fauna. 

Eghjorten kan tjene som ambassadør for en større bevågenhed og øget debat omkring de naturværdier og sjældne arter der er tilknyttet og helt afhængige af lysåbne løvskove med store mængder lysstillet dødt ved. Den lysåbne skovstruktur som eghjorten og en lang række andre arter, er afhængig af er en del af den danske kultur- og naturarv, som i dag er tæt på at være glemt og i de fleste tilfælde er forsvundet fra landskabet. Genudsætningen af eghjort kan dermed medvirke til at der bliver tænkt nye tanker og gået nye veje i drift og pleje af løvskove og enkeltstående veterantræer til gavn for sjældne insekter, svampe osv. I forbindelse med udsætningen opstod der en stor interesse i medierne omkring arten og den skov den lever i. 

Amphi Consult har for Naturstyrelsen i 2012 udarbejdet en rapport med anbefalinger til hvordan en genudsætning af eghjort kunne foregå (Genudsætning af Eghjort, Lucanus cervus, i Danmark, 2012: Iversen, L.; Thomsen, P.F.; Damm, N.). Rapporten tog udgangspunkt i en vurdering af seks mulige udsætningslokaliteter, som var udvalgt af Naturstyrelsen.  

I februar 2013 udliciterede Naturstyrelsen genudsætning af eghjort i et EU-udbud. Amphi Consult vandt udbudet. Opgaven var at genudsætte eghjort i sommeren 2013 baseret på de anbefalinger der blev givet i ovennævnte rapport.


Genudsætning af Eghjort - Statusrapport. Amphi Consult. 2013.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos