Ejeren ønsker, at nogle eksisterende skovarealer bliver mere naturvenlige, og der er anlagt nye vandhuller og udført pleje af eksisterende vandhuller i skovområdet. Samtidig er flere mindre afvandingsgrøfter kastet til for at sikre en mere naturlig hydrologi.  

Vandhuller og vådområder er anlagt og udført med varierende størrelse og dybder, så der både er permanente og udtørrende vådområder og vil bidrage til forbedrede ynglemuligheder for blandt andet padder og vandinsekter. Projektet er finansieret af TANGANYKA A/S.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos