Med henblik på at forbedre levevilkårene for to af de eksisterende bestande af løgfrø i Aalborg Kommune har Amphi Consult været involveret i etableringen af nye vandhuller nær vandhuller med forekomst af løgfrø. Indtil videre er to nye vandhuller til løgfrø blevet gravet, mens fem andre forventes gravet i sommeren 2012.

Baggrunden for etableringen af vandhullerne er tilskuds-ordningen "Særlige levesteder til dyrearter" under NaturErhvervstyrelsens "Natur- og Miljøprojekter".

Natur- og miljøprojektordningen er en tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet, og er dels finansieret af EU og dels af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om tilskudsordningen på Kommisionens hjemmeside: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm.

Over artiklen findes link med oversigtskort (klik for stor størrelse) over gennemførte og planlagte vandhulsprojekter til løgfrø under tilskudsordningen "Særlige levesteder til dyrearter" i Aalborg Kommune.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos