Udgangspunktet var at familien Lassen havde nogle fugtige pletter i markerne, som de alligevel ikke kunne dyrke, og kun vanskeligt og periodisk kunne afgræsse med deres simmenthaler-køer. Her kunne de godt tænke sig nogle små søer til at pynte i landskabet. Parret tog kontakt til Amphi Consult, hvorefter der blev taget beslutning om at anlægge 4 søer i størrelsesordenen 500-1000 m2 hver.

Der blev derefter søgt og modtaget støtte hos landdistriktordningen under Fødevareministeriet, og der blev søgt og givet tilladelse til anlægsarbejdet fra kommunal side. Der er nu anlagt 4 søer, som efterhånden vil udvikle sig til perler i landskabet og blive levested for vandhulsdyr som guldsmede, frøer og salamandre. Som det ses på foto herunder er vandstanden endnu lav pga. den tørre sommer, men den vil stige i løbet af den kommende vinter, og til næste år vil vegetationen langs bredden indfinde sig.

 

Projektet er etableret med støtte fra Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Naturerhvervsstyrelsen. Se nærmere om ordningen: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos