det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljø og NAtur

DMU udarbejder tekniske anvisninger for de forskellige undersøgelser, som skal gennemføres under NOVANA programmet.

Amphi Consult har mange erfaringer med forskellige dele af NOVANA-programmet. Vores erfaringer gælder især artsovervågningen af padder og krybdyr, men vi har også konsulenter med erfaring i den botaniske naturtypeovervågning.

Vores arbejde i NOVANA-programmet er typisk udført som konsulentopgaver for statens miljøcentre. Vi har også bidraget med ekspertviden i forbindelse med udvikling af de tekniske anvisninger, som ligger til grund for dele af NOVANA-programmet.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos