Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Vort oprindelige speciale er padder og krybdyr samt deres levesteder (se film), men vi løser idag mange andre opgaver med et biologisk indhold.

Vi har specielt mange erfaringer med fauna- og floraundersøgelser fx. i forbindelse med etablering af trafikanlæg, vindmøller og lokalplanlægning. Vores fagbiologer registrerer dyre- og plantearter og vurderer levesteder og naturtilstand. Arbejdet kortlægges i GIS og afrapporteres i det format som er relevant for opgaven og i dialog med kunden. Firmaets aktiviteter er de seneste år udvidet med flere specialydelser indenfor miljøområdet.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

Vi har et nøje aktuelt kendskab til den komplicerede lovgivning indenfor natur- og miljøområdet og bistår både myndigheder og bygherrer. Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kort om Amphi

Amphi Consult er et landsdækkende konsulentfirma med speciale i fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Firmaet har eksisteret siden 1992, og har siden opbygget et stærkt netværk af kunder og konsulenter i hele Danmark.

Firmaets konsulenter er fordelt over hele Danmark. Derfor kan vi udføre højt kvalificerede konsulentopgaver overalt i landet til en lavere pris.

Opgaver vedrørende overvågning, sporing og alarmering af vandforurening udføres af Amphi-Bac Aps, se www.amphi-bac.dk.

 

Fotos